Info_lisa » Specials » Roofvogels

Roofvogels in Nederland

Roofvogels in Nederland Iedereen kent de beelden wel van een roofvogel, cirkelend boven een grasland, op een paaltje direct naast de snelweg. Veel mensen zien ze als bijzonder mooie vogels. Maar hoe heten ze eigenlijk? Wat eten ze en hoe planten ze zich voort? In deze special worden deze vragen beantwoord voor de roofvogels die broeden in onder andere Nederland, en de vogels die hier in de winter, of toevallig, langskomen. De roofvogels die in Nederland broeden zijn in twee groepen in te delen. Zo zijn er de havikachtige of sperwerachtige en de caracara’s en valken.

Broedende roofvogels

Er zijn in totaal twaalf soorten roofvogels die in Nederland broeden. Sommige van deze vogels zijn regelmatig te zien, andere komen slechts een enkele keer binnen de landsgrenzen. Toch hebben al deze soorten in de afgelopen paar jaar succesvol jongen grootgebracht in Nederland. De roofvogels die dit hebben gedaan, behoren tot de sperwerachtige en de valkachtige. Hier zijn ze onderverdeeld in geslachten.

Familie: Accipitridae (sperwerachtige)

Geslacht: Accipiter

Soorten:
 • Sperwer, Accipiter nisus
 • Havik, Accipiter gentilis

Geslacht: Buteo

Soorten:
 • Buizerd, Buteo buteo

Geslacht: Circus

Soorten:
 • Blauwe kiekendief, Circus cyaneus
 • Bruine kiekendief, Circus aeruginosus
 • Grauwe kiekendief, Circus pygargus

Geslacht: Pernis

Soorten:
 • Wespendief, Pernis apivorus

Geslacht: Haliaeetus

Soorten:
 • Zeearend, Haliaeetus albicilla

Geslacht: Milvus

Soorten:
 • Rode wouw, Milvus milvus

Familie: Falconidae (valkachtige)

Geslacht: falco

Soorten:
 • Torenvalk, Falco tinnunculus
 • Slechtvalk, Falco peregrinus
 • Boomvalk, Falco subbuteo

Roofvogels te gast

Behalve de roofvogels die in Nederland broeden, zijn er ook enkele roofvogelsoorten die wel in Nederland voorkomen, maar hier niet broeden. Dit zijn ofwel wintergasten, die hier enkel in de winter komen, of dwaalgasten, die slechts af en toe in Nederland aandoen. Dit gebeurt bijvoorbeeld tijdens hun reis naar hun zomergebeid. Ook zijn er vogels die zomergasten te noemen zijn, maar deze broeden over het algemeen ook in Nederland. Deze zijn terug te vinden in de special Roofvogels die broeden in Nederland.

Wintergasten in Nederland:

 • smelleken, Falco columbarius
 • ruigpootbuizerd, Buteo lagopus

Dwaalgasten in Nederland:

 • visarend, Pandion haliaetus
 • zwarte wouw, Milvus migrans
 • roodpootvalk, Falco vespertinus
De visarend, een dwaalgast / Bron: NASA, Wikimedia Commons (Publiek domein)De visarend, een dwaalgast / Bron: NASA, Wikimedia Commons (Publiek domein)
De ruigpootbuizerd, een wintergast / Bron: J. & K. Hollingsworth, Wikimedia Commons (Publiek domein)De ruigpootbuizerd, een wintergast / Bron: J. & K. Hollingsworth, Wikimedia Commons (Publiek domein)
Blauwe kiekendief, Circus cyaneus

Blauwe kiekendief, Circus cyaneus

De blauwe kiekendief, Circus cyaneus, is een slanke roofvogel met een spanwijdte van maximaal 120 centimeter. Hij heeft een lange, brede staart en vleugels. De populatie blauwe kiekendieven in Nederla…
Boomvalk, Falco subbuteo

Boomvalk, Falco subbuteo

De boomvalk is een roofvogel die nog maar weinig in Nederland voorkomt. Het is een kleine valk, met een spanwijdte van maximaal 83 centimeter en een gewicht van niet meer dan 229 gram. Hij lijkt sterk…
Bruine kiekendief, Circus aeruginosus

Bruine kiekendief, Circus aeruginosus

De bruine kiekendief, Circus aeruginosus, is een roofvogel die in Nederland voorkomt. Hij is de grootste van de kiekendieven met zijn 130 centimeter grote spanwijdte. Het nest wordt door beide partner…
Buizerd, Buteo buteo

Buizerd, Buteo buteo

De buizerd, ofwel Buteo buteo, is de meest voorkomende roofvogel in de Benelux. Het is een imposante vogel, die meer dan een halve meter lang wordt. Zijn spanwijdte is ruim meer dan een meter. Het gel…

Grauwe kiekendief, Circus pygargus

De grauwe kiekendief, Circus pygargus, is een met uitsterven bedreigde roofvogel. Hij lijkt sterk op de blauwe kiekendief, maar is kleiner en heeft smallere vleugels. Ook is hij anders gekleurd. De ba…
Havik, Accipiter gentilis

Havik, Accipiter gentilis

De havik, Accipiter gentilis, is een grote, imposante roofvogel. De maximale spanwijdte is 127 centimeter, met 1,13 kilo gewicht. Hij wordt tot 15 jaar oud. De eieren zijn blauwwit en worden in maart…
Rode wouw, Milvus milvus

Rode wouw, Milvus milvus

De rode wouw, ofwel Milvus milvus, is een roofvogel die nog maar zeer zelden in Nederland voorkomt. In sommige jaren zit er een broedpaar in Nederland, maar in andere jaren zijn er helemaal geen. De r…
Roodpootvalk, Falco vespertinus

Roodpootvalk, Falco vespertinus

De roodpootvalk, ook wel Falco vespertinus, staat door zijn late activiteit ook bekend onder de naam avondvalk. Het is een kleine valk, niet groter dan 31 centimeter. Mannetjes zijn leigrijs met oranj…
Ruigpootbuizerd, Buteo lagopus

Ruigpootbuizerd, Buteo lagopus

De ruigpootbuizerd, Buteo lagopus, is een indrukwekkende roofvogel. Hij laat zich maar zelden in Nederland zien. Vaak wordt de buizerd voor een ruigpootbuizerd aangezien, maar er zijn wel verschillen.…

Slechtvalk, Falco peregrinus

De slechtvalk, Falco peregrinus, is een grote valksoort, en een bijzonder snelle. In duikvlucht bereikt hij snelheden groter dan 300 kilometer per uur. Hij jaagt dan ook door zijn prooi in de lucht do…
Smelleken, Falco columbarius

Smelleken, Falco columbarius

Smelleken, Falco columbarius, zijn kleine roofvogels. Het zijn de kleinste valken die in Midden Europa voorkomen, met een formaat niet groter dan 33 centimeter. Ze eten voornamelijk kleine vogels, en…
Sperwer, Accipiter nisus

Sperwer, Accipiter nisus

De sperwer, Accipiter nisus, is een vrij kleine roofvogel, hoewel het vrouwtje nog een spanwijdte van tachtig centimeter kan behalen. Qua uiterlijk lijkt hij sterk op de havik, hoewel en duidelijke ve…
Torenvalk, Falco tinnunculus

Torenvalk, Falco tinnunculus

De torenvalk is een veelgeziene roofvogel in het Nederlandse landschap. Hij wordt vaak gezien ‘biddend’ boven het veld, of op een paaltje langs de weg. Het is een relatief kleine roofvogel, hij wordt…
Visarend, Pandion haliaetus

Visarend, Pandion haliaetus

De visarend, Pandion haliaetus, is een vrij grote roofvogel. Hij kan tot 1600 gram wegen. Van onderaf gezien is hij bijna helemaal wit, met alleen een bruine bovenborst. De visarend heeft een onopvall…
Wespendief, Pernis apivorus

Wespendief, Pernis apivorus

De wespendief, Pernis apivorus, is een roofvogel die in Nederland maar weinig voorkomt. Hij lijkt sterk op de buizerd, maar heeft langere vleugels en een langere staart. In mei komt hij vanuit Afrika…
Zeearend, Haliaeetus albicilla

Zeearend, Haliaeetus albicilla

Voor het eerst sinds jaren was er in 2006 weer een succesvolle broed voor de zeldzame zeearend, Haliaeetus albicilla, in Nederland. De zeearend is de grootste arend van Europa. Hij kan wel 6 kilo zwaa…
Zwarte wouw, Milvus migrans

Zwarte wouw, Milvus migrans

De zwarte wouw, Milvus migrans, is een roofvogel die maar zelden in Nederland voorkomt. Als hij hier al voorkomt is het als dwaalgast of zomergast. Het is een alleseter, met een voorkeur voor aas. Er…
Gepubliceerd door Info_lisa op 17-10-2009, laatst gewijzigd op 18-07-2013. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties